ترخیص گمرکی

ترخیص گمرکی به نظر پردردسرترین قسمت این فرایند است . مواجه شدن با تاخیرهای طولانی مدت و پرداخت هزینه های اضافی در آخر کار باعث نارضایتی و سختی کار می شود . شرکت کاسپین سفیر کالا با ارائه زمان بندی ترخیص و ثابت نگه داشتن هزینه ها طبق توافق سعی دارد تا این مرحله را برای مشتریان خود هموار سازد. ما درک می کنیم که هر محموله ای منحصر به فرد است و تحت قوانین مختلف گمرکی ترخیص خواهد گردید . تیم تخصصی ترخیص کاری کاسپین سفیر کالا که هرکدام در صنعت خاصی دارای تجارب باارزشی هستند بسته به نوع کالای شما ، ما را دراین روند یاری خواهند کرد.

فهرست