چارترینگ کشتی(فله،وجنرال کارگو)

با توجه به حجم انبوه برخی کالاها مانند پایپ ، غلات و … و نیاز به حمل بصورت بدون بسته بندی و فله ، این شرکت آمادگی چارتر کردن دوبه ، بارج و کشتی های پاناما و سوپر پاناما را با بهترین نرخ دارد.

بسیاری از شرکت ها شامل وارد کنندگان تجهیزات صنایع پتروشیمی ، صادر کنندگان مواد پتروشیمی و صادر و وارد کنندگاه انواع غلات با حجم زیادی بارگیری و تخلیه بصورت روزانه دست و پنجه نرم میکنند.

شرکت کاسپین سفیر کالا افتخار دارد در کلیه فرآیند های بارگیری و تخلیه در مبدا و مقصد چارترینگ شناور های مختلف و تسهیلات انبارداری و محوطه با پیشنهاد بیشترین FREE TIME جهت نگهداشت این نوع کالاها در انبار های مسقف ، ایزوله و روباز در خدمت بازرگانان محترم باشد.

فهرست