حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی :

شرکت کاسپین سفیر کالا با هدف مقابله با شرایط فورس ماژور ، اقدام به اضافه نمودن سرویس حمل ریلی نموده و برای انجام هرچه بهتر این امر و کمک به بازرگانان عزیز، با داشتن واگن در استانبول ، آماده بارگیری و حمل محمولات به داخل ایران می باشد

فهرست